Oferta

Realizujemy kompleksowo w szerokim zakresie roboty sanitarne i związane z nimi roboty ogólnobudowlane w obiektach remontowanych oraz nowo budowanych, niezależnie od projektowanych funkcji użytkowych tych obiektów, w tym:

Instalacje wewnętrzne

 • wod. - kan.,
 • przeciwpożarowe,
 • centralnego ogrzewania,
 • ciepła technologicznego,
 • gazowe i sprężonego powietrza,
 • wody lodowej (do układów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła).

Roboty ogólnobudowlane

 • konstrukcyjne związane z wykonywanymi robotami sanitarnymi,
 • remontowe i wykończeniowe powiązane z modernizacją i wymianą  instalacji sanitarnych – włącznie z tynkami, płytkami, parkietami i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
 • obiektowe np. budynki kotłowni, przepompowni, hydroforni,
 • obiekty kubaturowe kompleksowo: o dowolnej funkcji.

 

Sieci zewnętrzne

 • wodociągowe,
 • kanalizacyjne sanitarne i deszczowe,
 • cieplne – wodne i parowe tradycyjne i  preizolowane,
 • gazowe.

Wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo

 • wykonywanie układów wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,
 • dostawy i montaże central wentylacyjnych z nagrzewnicami i chłodnicami,
 • dostawy i montaże chillerów i skraplaczy dla układów chłodzących,
 • wykonywanie instalacji ciepła technologicznego i instalacji wody lodowej z automatyką,
 • dostawy i montaże rekuperatorów do odzysku ciepła,
 • wykonywanie konstrukcji wsporczych i fundamentowych dla central wentylacyjnych, chillerów i skraplaczy.


Źródła ciepła

 • kotłownie gazowe i olejowe o dowolnej mocy,
 • węzły cieplne zasilane z sieci ciepłowniczej miejskiej lub źródeł ciepła lokalnych,
 • kotłownie oparte na alternatywnych źródłach energii np. z wykorzystaniem pomp ciepła z gruntowym lub powietrznym wymiennikiem ciepła,
 • układy z wykorzystaniem energii słonecznej tzw. solarów,
 • układy rekuperacyjne z odzyskiem ciepła z układów wentylacyjnych i innych technologicznych np. z produkcji przemysłowej.
Przejdź do pełnej wersji strony • E2 CMS powered. Copyright © 2012 • crazyIT - strony internetowe Bydgoszcz